Finanční podpora ve výši 40 % a zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti v oblastech zpracování zemědělských produktů- tedy podpora zařízení souvisejících se zpracováním a uvedením na trh jednotlivých výrobků.

Konkrétně se může jednat o dotace na výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování a investice související s uvedením produktu na trh (vč. výstavby a rekonstrukce budov a vybavení prodejen)

Níže jsou uvedeny jednotlivé skupiny záměrů

zNíže jsou uvedeny jednotlivé skupiny záměrů:

a) Zemědělské podniky

b) Zpracovatelské podniky

Cílové skupiny

Záměr a) – zemědělský podnikatel (mikro/malý/střední)- podíl prvovýroby 45%

• Záměr b) – b1- výrobce potravin nebo surovn určených pro lidskou spotřebu (mikro / malá střední) dle zákona č. 110/1997 Sb.) o potravinách a tabákových výrobcích%

• Záměr b) – b2- výrobce krmiv dle zákona č.91/1996 Sb. o krmivech

žadatel musí mít v živnostenském listu nebo výpisu z obchodních rejstříku činnosti odpovídající předmětu dotace.

Příjem žádosti

Od 11.10.2016 do 31.10.2016

Novinky ve 3.kole

  • V záměru a) zvýšení minimálního podílu zemědělské prvovýroby na 45 %
  • Zrušení marketingu v rámci ZV a maximální limity v rámci některých ZV
  • Případné povolení stavebního úřadu musí být již platné v době podání žádosti o dotaci!
  • Zkrácení administrativních lhůt
  • Zkrácení lhůt pro předložení příloh k výběrovému /zadávacímu řízení

Výše podpory

  • 40% způsobilých výdajů
  • Způsobilé výdaje na projekt mohou být od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč

Forma financování

  • EZFRV (49,5%) + ČR (50,5 %)