Finanční podpora ve výši 100 %. Zvýšení šancí a možností uchazečů a zájemců o zaměstnání pro nového zaměstnání či změnu stávajícího. Jedná se o dotované doplnění kvalifikačních či osobnostních předpokladů, jež jsou požadovány zaměstnavateli, nebo jsou nutné k zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Využití podpory

  • 1) Poradenské činnosti (finanční gramotnost, techniky vyhledávání zaměstnání, Motivačně-aktivizační kurzy, protidluhové poradenství, sebeprezentace apod.)
  • 2) Rekvalifikace (různého typu)

Cílové skupiny

fyzické osoby- uchazeči a zájemci o zaměstnání dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Forma financování

z ESF (OP zaměstanost) a z rozpočtu ČR

Komunikaci s ÚP a výběr požadovaného vzdělání vyřídíme za Vás- s žádostmi o požadovaná školení nás informujte v poptávkovém formuláři níže.