Finanční podpora organizace až na 12 měsíců- na společensky účelné pracovní místo. Organizace tak získá pracovní sílu, která bude částečně dotována z rozpočtu EU a ČR a zvýší tak svou výkonnost při zanedbatelném zvýšení provozních nákladů..

Výše podpory

24 tis. Kč / měsíčně na nového zaměstnance po dobu 12 měsíců

(může se však v jednotlivých krajích měnit)

Forma financování

z ESF (OP zaměstanost) a z rozpočtu ČR

Cílové skupiny

Přísun nových zaměstnanců - uchazečům o zaměstnání:

  • uchazeči vedeni na ÚP nepřetržitě déle než 5 měsíců
  • absolventi bez praxe
  • mladí do 30 let
  • osoby nad 50 let
  • osoby, u nichž je důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v nezaměstnaní
  • mladí do 30 let

Forma financování

z ESF (OP zaměstanost) a z rozpočtu ČR

Forma spolupráce

Pomůžeme Vám s administrací této podpory a zajištění požadované pracovní síly z ÚP. S jednotlivými žádostmi o vyřízení nás informujte v poptávkovém formuláři níže.