Finanční podpora ve výši až 50 % pro modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění a modernizaci systémů měření a regulace, realizaci opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla) aj. Při kontaktování naší společnosti žádáme mimo jiné také o sdělení Vašeho CZ-NACE, jelikož je daná výzva vyhlášena pro konkrétní ekonomické činnosti.

Příjem žádostí

12/2016

Způsobilé výdaje

  • dlouhodobý hmotný majetek - pořízení stavebních prací - dle normativ pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS),
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku) - dle cen obvyklých na trhu,
  • energetický posudek a projektová dokumentace.

Výše podpory

  • až 50% CZV pro malé podniky,
  • až 40% CZV pro střední podniky a
  • až 30% CZV pro velké podniky.

Cílové skupiny

  • MSP - malé a střední podniky, velké podniky.