Finanční podpora ve výši až 45 % nákladů spojených s nákupem nových strojů, technologických zařízení a vybavení vč. nutného softwaru. Výzvy budou vyhlášeny již v říjnu 2016 a bude o ně veliký zájem, proto neváhejte a připravte se s námi na tento projekt včas!

Tyto výzvy jsou určeny mikro a malé podniky. Výzva IV. Je určena pro podnikatele (s minimálně 3 letou existencí) a výzva V. je určena pro začínající podnikatele.

Podpořeny budou konkrétní ekonomické činnosti podle vymezeného seznamu CZ-NACE a konkrétní oblasti ČR.

Výše podpory

až 45% způsobilých nákladů

Předpokládaná doba realizace

1. 10. 2016 – 1. 2. 2017

Cílové skupiny výzva IV.

  • Podnikající fyzická / právnická osoba (mikro a malé podniky) s minimálně 3 letou existencí na trhu

Cílové skupiny výzva V.

  • Začínající podnikatelé do tří let existence podniku (mikro a malé podniky)