Dle specifického cíle- „VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ“

Finanční podpora ve výši až 85 % související buď se vznikem nového sociálního podniku, nebo s rozšířením stávajícího (přičemž musí vytvořit nové pracovní místo). Omezující kritériem schválení dotace je prokázání fungování na principech sociálního podnikání.

Mezi záměry projektu se budou řadit např. stavba a stavební úpravy, nákup pozemků (ale jen do výše 10% ZV), nákup stavby, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku apod.

Celková alokace těchto 2 výzev činí 200 mil. Kč- mohou to být peníze pro Váš záměr!

V případě spolupráce s naší společností nabízíme mimo jiné také konzultace související s aplikováním sociálních principů do praxe.

Výše podpory

  • až 85% způsobilých nákladů
  • Způsobilé náklady v rozmezí od 400 tis. po 4 900 tis Kč

Předpokládaná doba realizace

Od 1.9.2016 – 31. 1. 2017

Cílové skupiny- POZOR- nutná podmínka splnění režimu sociálního podnikání

  • OSVČ (dle specifických Pravidel)
  • obchodní korporace (jako je s.r.o. , a.s. atd.)- zastávající sociální podnikání
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace