Finanční podpora ve výši až 50 % pro inventování do rekonstrukce a výstavby školících středisek a vzdělání zaměstnanců. Cílem dotace je zvýšení kvalifikace zaměstnanců firmy a vyšší konkurenceschopnost podpořených firem. Podpořeny budou projekty pro firmy s konkrétními CZ-NACE, které budou vyhlášeny společně s danou výzvou.

Pokud zamýšlíte vytvoření těchto prostor do budoucna, je k tomu nyní jedinečná příležitost. Při kontaktování naší společnosti prosím také o sdělení Vašeho CZ-NACE.

Příjem žádosti

druhá polovina října 2016

Možné podpořené výdaje

  • rekonstrukce, výstavba a odtranění staveb
  • hardware a stroje nutné k zajištění vzdělání
  • školící programy, software a data
  • další drobný hmotný a nehmotný majetek
  • další drobný hmotný a nehmotný majetek
  • služby školitelů (v případě křížového financování)

Výše podpory

  • až 50%

Cílové skupiny

  • MSP- malé a střední podniky