Finanční podpora ve výši až 85 % nákladů spojených s poskytnutí vzdělání pro podniky, které mají zájem o investici do vzdělání svých stávajících či potenciálně nových zaměstnanců. Další velkou výhodou této dotace jsou refundace mezd vyučovaných zaměstnanců a to dokonce vč. odvodů zaměstnavatele (superhrubá mzda).

Dotace ÚP bude vyplacena až po skončení kurzu doložením všech potřebných náležitostí. Mzdové náklady jsou vypláceny měsíčně na základě předložených dokumentů souvisejících s účasti na tomto školení.

Mnohé školitelské firmy jsou také vázány určitými povinnostmi k úřadu práce a při jejich nesplnění je více než pravděpodobné, že Vám tyto dotace poskytnuty nebudou. Při naší administraci dbáme také o splnění povinnosti právě těmito školiteli.

Délka kurzu může být maximálně v délce trvání 18 měsíců a v případě jazykových kurzů pouze 6 měsíců.

Výše podpory

až 85% nákladů na vzdělání + refundace mezd (superhrubá mzda)

Předpokládaná doba realizace

1. 12. 2015 – 30. 11. 2020

Cílové skupiny

  • zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce pro stávající či potenciálně nové zaměstnance. Vyloučeni jsou zaměstnatelé, kteří mají sídlo v Praze (ale pobočky tohoto zaměstnatele mimo Prahu jsou oprávněny čerpat)
  • OSVČ
  • Nestatní neziskové organizace

Forma financování

z ESF (OP zaměstanost) a z rozpočtu ČR

Formy vzdělání

  • Externí vzdělávací zařízení
  • Interní lektoři zaměstnavatele