Finanční podpora ve výši až 45 % nákladů spojených s obnovou či novou výstavbou nízkokapacitních ubytovacích zařízení a zařízení s ním souvisejících - hardware /software, sportoviště, stravovací zařízení (ne však samostatně) apod. Cílem je diverzifikovat činností zemědělců a podpoře širšího využití zemědělských farem. Způsobilé výdaje mohou dosáhnout výše od 200 tis. Kč do 10 mil. Kč. Jedná se o sekci v rámci programu Rozvoje venkova PRV 2014-2020..

Na dotaci dosáhnou firmy splňující následující podmínky:

  • minimální doba trvání 2 roky
  • zemědělský podnikatel s příjmem min. 30% ze zemedělské prvovýroby
  • případně lesní hospodář s min 10 ha lesa
Pro konkrétnější informace nás oslovte nebo jděte na stránky:

www.szif.cz

výše podpory pro jednotlivé druhy podniků

Kategorie podniku Plánovaná výše dotace
mikro + malý 45% způsobilých nákladů
střední 35% způsobilých nákladů
velký podnik 25% způsobilých nákladů

Předpokládaná termíny výzvy

  • 2017

Cílové skupiny

  • FO a PO, která podniká v zemědělské výrobě dle zákona č. 252/1997 o zemědělství

Zdroje financování

  • • EZFRV 75% + ČR 25 %