Jsme společností sdružující projektové manažery a dále talentované absolventy VŠ se zaměřením na evropskou dotační politiku. Díky narůstající administraci a měnícím se podmínkám získání dotací se naše profese stává čím dál více vyhledávanou.

Řídíme se heslem, že „ evropské dotace nejsou určené pouze pro vyvolené, ale pro všechny potřebné.“ Z našich zkušeností víme, že není složité dotaci získat, ale je složité ji v plné výši vyčerpat a splnit v požadovaný čas všechny podmínky.

Kontaktujte nás a sami se přesvědčte o našich kvalitách. Jsme si totiž vědomi, že úspěch v této oblasti závisí na zkušenostech zpracovatele žádosti. Pomůžeme Vám získat dotaci či grant a Vy se mezitím můžete soustředit na záležitosti související s podnikáním. Navíc Vaše žádost o dotaci, zpracování podnikatelského záměru nebo studie proveditelnosti budou mít podstatně vyšší pravděpodobnost úspěchu, než při zpracování vlastními silami.

Našim cílem je spoluvytvářet projekty s přidanou hodnotou pro naše zákazníky, kteří jsou z řady organizací (ať již ziskové nebo neziskové) a také z řad občanů. U projektu stojíme od vzniku myšlenky až do úspěšného konce a naší odměnou jsou tak vracející se zákazníci.

Jsme schopni převzít i již rozpracované projekty, které v určité fázi byly nad únosné možnosti zadavatele. Všem ale doporučujeme se na nás obrátit již na počátku této cesty- díky předchozím zkušenostem dokážeme lépe a s předstihem předvídat případné problémy při realizaci nevhodně navržených projektů.

Jako vedlejší produkt našim zákazníkům nabízíme pomoc v oblasti financování projektu úvěrem- tj- výběr nejvýhodnějších úvěrových podmínek a případné refinancování stávajících úvěrů. V této oblasti je třeba si uvědomit, že nabíhající úroky jsou mnohdy významným nákladem společnosti a faktorem, který determinuje budoucí fungování společnosti.

Hlavní výhody spolupráce

  • Zkušenosti s realizací projektů a plněním specifických podmínek
  • Snížení administrativní zátěže a s ní spojených nákladů
  • Vyšší jistota úspěšnosti při svěření žádosti profesionálům
  • Flexibilní spolupráce