Finanční podpora organizace na dlouhodobě nezaměstnané občany z úřadu práce po dobu až 2 let.

Předpokládaná doba realizace

1. 9. 2015 – 30. 6. 2018

Výše podpory

až 24 tisíc Kč měsíčně na nového zaměstnance- úhrada mzdových nákladů po dobu až 2 let.

Forma financování

z ESF (OP zaměstanost) a z rozpočtu ČR

Cílové skupiny

určono pro:

  • státní nebo
  • jiné obecně prospěšných instituce- za ně lze považovat obecně prospěšné instituce, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností a obecně prospěšné společnosti

Forma spolupráce

Pomůžeme Vám s administrací této podpory a zajištění požadované pracovní síly z ÚP. S jednotlivými žádostmi o vyřízení nás informujte v poptávkovém formuláři níže.