Pomůžeme vám získat jak přímé dotace a granty, tak případné další benefity (zvýhodněné financování, hrazení úroků apod.)

Neziskovké organizace

Dotace pro neziskové organizace

Hlavní výhody spolupráce

  • Zkušenosti s realizací projektů a plněním specifických podmínek
  • Snížení administrativní zátěže a s ní spojených nákladů
  • Vyšší jistota úspěšnosti při svěření žádosti profesionálům
  • Flexibilní spolupráce