Finanční podpora ve výši až 45 % pro modernizaci výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield. pro inventování do rekonstrukce a výstavby školících středisek a vzdělání zaměstnanců. Cílem dotace je zvýšení kvalifikace zaměstnanců firmy a vyšší konkurenceschopnost podpořencýh firem. Podpořeny budou projekty pro firmy s konkrétními CZ-NACE, které budou vyhlášeny společně s danou výzvou. Při kontaktování naší společnosti prosím také o sdělení Vašeho CZ-NACE.

Příjem žádosti

druhá polovina října 2016

Možné podpořené výdaje

  • nákup či úprava pozemků
  • nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby
  • inženýrské sítě, komunikace ke stavbám
  • hardware a síte související s budouvou
  • další náklady související se stavbou (např. služby, inženýrské práce, projektové činnosti apod.)

Výše podpory

  • až 45% způsobilých nákladů pro malé podniky
  • až 35% způsobilých nákladů pro střední podniky

Cílové skupiny

  • MSP- malé a střední podniky