Finanční podpora ve výši až 80 % na rekonstrukci a budování lesnické infrastruktury pro zvýšení kvality a hustoty lesních cest (tedy výstavba nových či rekonstrukce stávajících). Zohledněn bude omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

Výše podpory

 • až 80% způsobilých nákladů
 • Způsobilé výdaje na projekt mohou být od 10 tis. Kč do 8 mil. Kč

Příjem žádosti

Od 11.10.2016 do 31.10.2016

Novinky ve 3.kole

 • Možnost podání více žádostí o dotaci (v rámci jiných obvodů
 • V rámci 1 žádosti realizovat pouze 1 způsobilý úsek lesní cesty
 • Projektová dokumentace musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6108
 • Případné povolení stavebního úřadu musí být již platné v době podání žádosti o dotaci!
 • Zkrácení administrativních lhůt
 • Zkrácení lhůt pro předložení příloh k výběrovému /zadávacímu řízení.

Cílové skupiny

 • Držitelé lesů- FO a PO vč. sdružení a spolků
 • Vysoké školy se školním lesním podnikem
 • Střední školy nebo učiliště se školním polesím
 • Obce
 • PO zřízenými obcemi nebo kraji
 • Dobrovolné svazky obcí

Forma financování

 • EZFRV (49,5%) + ČR (50,5 %)