Finanční podpora ve výši až 60 % pro inventování v živočišné i rostlinné výrobě. Cílem dotace je snížení provozních nákladů, zvýšení jakosti výrobků, zvýšení účinnosti výrobních faktorů, obnova a modernizace strojů

Např. pořízení mobilních strojů, ustájovací a chovná zařízení, skladové prostory, budování staveb ( zahradnictví, peletárny pro vlastní spotřebu,…)

Níže jsou uvedeny jednotlivé skupiny záměrů:

záměry popis

a) do 1 mil Kč- žadatel max 150 ha- živočišná výroba

b) do 1 mil Kč- žadatel max 150 ha- rostlinná výroba

c) do 5 mil Kč - Skot

d) do 5 mil Kč - prasata

e) do 5 mil Kč - drůbež

f) do 5 mil Kč - ostatní ( ovce, kozy, koně, králíci)

g) do 5 mil Kč - Rostlinná

h) od 5 mil do 150 mil Kč- Skot

i) od 5 mil do 150 mil Kč- Prasata

j) od 5 mil do 150 mil Kč- Drůbež

k) od 5 mil do 150 mil Kč- Ostatní

l) od 5 mil do 150 mil Kč- Rostlinná

Na jeden sektor (což jest např. rostlinná výroba / skot / prasata / drůbež / ostatní) a na jeden záměr může žadatel předložit pouze 1 zádost o dotaci. Je ovšem možné předložit více záměrů – jejich kombinaci (při spolupráci s námi poskytneme optimalizaci).

Příjem žádosti

Od 11.10.2016 do 31.10.2016

Novinky ve 3.kole

 • Rozšížení podpory v záměrech a) a b) o náklady na zpracování žádosti o dotaci a na stavební dokumentaci
 • Možnost navýšení míry dotace o 10% pro začínající zemědělce s historií méně než 5 let pro všechny velikosti podniku
 • Případné povolení stavebního úřadu musí být již platné v době podání žádosti o dotaci!
 • Zkrácení administrativních lhůt
 • Zkrácení lhůt pro předložení příloh k výběrovému /zadávacímu řízení
 • Zařazení běžných strojů (traktory apod.) do podpory v projektech záměrů a) a b) do 1 mil Kč
 • Zařazení strojů pro precizní zemědělství, strojů s půdoochrannou funkcí a strojů přispívajících ke snížení emisí NH3

Výše podpory

 • až 60% - základ 40% + 10% začínající zemědělec + 10% oblasti se zvláštním omezením
 • Způsobilé výdaje na projekt mohou být od 100 tis. Kč do 150 mil. Kč

Cílové skupiny

 • Zemědělský podnikatel
 • Mladý začínající zemědělec - zvýhodnění (do 5 let! a který nedosáhl věku 41 let)

Forma financování

 • EZFRV (49,5%) + ČR (50,5 %)