Dotace části úroků z úvěru pro zemědělské podnikatele od PGRLF (Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu). Pokud zamýšlíte realizovat jakýkoliv podnikatelský záměr, rozhodně se zamyslete nad touto variantou dotace. Další možností využité podpory tohoro fondu je kompenzace pojistného určeného na zemědělské pojištění určitých druhů zemědělských produktů.

Dotované projekty mohou být např. na tyto podnikatelské aktivity:

  • podpory investičního majetku a techniky pro zemědělskou a lesnickou činnost,
  • investice na výstavbu,
  • investice na nákup plemenných zvířat

Pro více informací vyplňte kontaktní formulář a navštivte oficiální stránku tohoto fondu:

https://www.pgrlf.cz/

Výše podpory

  • 2,5 % p.a. , 30-50% jako podpora pojištění

Předpokládaná doba realizace

  • 2016 a 2017

Cílové skupiny

  • zemědělci,
  • zpracovatelé zemědělských produktů,
  • lesníci.