Jízda na elektrickou energii se stává čím dál více dosažitelná. Lze předpokládat progresivní vývoj infrastruktury do 10 let v této oblasti a postupný ústup od aut na spalovací motor.

Tento dotační program lze využít i společně s pořízením dobíjecích stanic. Co se týče podpory domácností na pořízení elektromobilu, dle dostupných informací není zatím taková podpora plánována ani pro rok 2018.

Tabulka níže referuje o modelových příkladech získání elektromobilu pod danou dotací. Tato tabulka je platná pro výzvu II ( v případě výzvy III ke konci roku 2017 se mohou podmínky změnit)

Vůz Způsobilé výdaje Maximální výše dotace ze ZV
    malý podnik střední podnik velký podnik
L7e 30 % z ceny 75% ze ZV 65% ze ZV 55% ze ZV
M1 (osobní) 45 % z ceny 75% ze ZV 65% ze ZV 55% ze ZV
N1 (nákladní do 3,5t) 45 % z ceny 75% ze ZV 65% ze ZV 55% ze ZV
M2, M3 (bus) 45 % z ceny 75% ze ZV 65% ze ZV 55% ze ZV

Ke způsobilým výdajům lze dále přičíst až 30 000 Kč na podnikatelský záměr.

Co se týče III. výzvy, je velmi pravděpodobné, že budou provedeny změny v posuzování žádosti. Např. bonifikace za likvidaci starého auta, za pořízení dobíjecí stanice apod. V případě zájmu o pořízení elektromobilu se ozvěte a mile rádi s Vámi probereme veškeré detaily a naplánujeme optimální řešení pro Vaši firmu.

Pro více informací lze navštívit oficiální stránky:

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/