Pomůžeme vám získat jak přímé dotace a granty, tak případné další benefity (zvýhodněné financování, hrazení úroků apod.)

Nutno dodat, že každá dotace může být specifická a určená pro jiný druh podnikaní. V případě nejasností se obraťte na naši firmu.

Pro firmy
Pro firmy
Pro zemědělce
Pro zemědělce

Firmy

Pokud zamýšlíte investovat do nového strojního vybavení, rekonstrukci budov, poskytnutí vzdělání svých zaměstnanců apod., pak přesně pro Vás jsou určen program Podnikání a inovace (OPPI) a program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). U větších podniků může jít i o případné investiční pobídky.Oslovte nás a společně vybereme nejlepší možnou dotaci pro vaše podnikání.

Doporučujeme

Zemědelci

Podnikání v zemědělství v tržní ekonomice sebou přináší mnohá úskalí, která jsou vyvažována většinou dotacemi na jeho provoz. Bohužel však je proces natolik složitý a časově náročný, že na něj většina firem sama nestačí. Mezi nejvýznamnější podpory zemědělců patří bezesporu přímé platby a programy rozvoje venkova.

Napište nám a společně vyřídíme investiční a provozní dotace. Pomůžeme vám se zorientovat v pojmech jako je SZIF, aktivní zemědělec, SAPS, Welfare, AEO, AEKO,LFA, greening, Program rozvoje venkova, mladý zemědělec, MAS, LFA, TOP-UP, a jiné.

Doporučujeme

Hlavní výhody spolupráce

  • Zkušenosti s realizací projektů a plněním specifických podmínek
  • Snížení administrativní zátěže a s ní spojených nákladů
  • Vyšší jistota úspěšnosti při svěření žádosti profesionálům
  • Flexibilní spolupráce