zajišťujeme dotace

Pro firmy/zemědělce
Pro obce
Osobní dotace
„Víte, že...”Finanční alokace z fondů EU je pro období 2014–2020 stanovena ve výši 563 miliard korun. Staňte se příjemcem dotace nebo grantu právě Vy!